Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1757/UBND-NC 04/06/2021 Về việc thực hiện chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo
Còn hiệu lực
2464/QĐ-UBND 04/06/2021 Về việc thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội
Còn hiệu lực
2458/QĐ-UBND 04/06/2021 Về việc cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1743/UBND-ĐT 04/06/2021 Về việc thực hiện chỉ đạo của Thành ủy các nội dung liên quan đến đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
1737/UBND-KT 04/06/2021 Về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng cường công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực

Tổng số : 5898 văn bản / 1180 trang

Trang :