Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
126/KH-UBND 20/05/2021 Kế hoạch hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể làng nghề trên địa bàn Thành phố năm 2021
Còn hiệu lực
1516/UBND-KT 19/05/2021 Về việc tăng cường các giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng Tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Thành phố năm 2021
Còn hiệu lực
125/KH-UBND 19/05/2021 Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển của Thành phố được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và thúc đẩy Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021
Còn hiệu lực
124/KH-UBND 19/05/2021 Kế hoạch quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
2216/QĐ-UBND 18/05/2021 Về việc thành lập Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 1425 văn bản / 285 trang

Trang :