Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
06/TB-HĐND 19/03/2021 Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hà Nội, khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực
132/TB-VP 16/03/2021 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 98)
Còn hiệu lực
158/TB/TU 11/03/2021 Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về việc dừng hoạt động Báo Cựu chiến binh Thủ đô
Còn hiệu lực
158/TB-UBND 09/03/2021 Về việc công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và danh sách xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
01/QĐ-TBGQKNTC 09/03/2021 Về việc thành lập Tổ công tác giúp việc cho Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 350 văn bản / 70 trang

Trang :