Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1722/UBND-VX 13/03/2015 Về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Còn hiệu lực
70/KH-UBND 13/03/2015 Kế hoạch tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất Thành phố Hà Nội năm 2015.
Còn hiệu lực
1643/UBND-NNNT 11/03/2015 Về việc chỉ đạo công tác phòng chống lụt, bão năm 2015.
Còn hiệu lực
1623/UBND-KH&ĐT 11/03/2015 Về việc thực hiện các chương trình, dự án ODA trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
1118/QĐ-UBND 11/03/2015 Về việc thành lập Tổ công tác Thành phố thực hiện Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 và Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ.
Còn hiệu lực

Tổng số : 1435 văn bản / 287 trang

Trang :