Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2662/QĐ-UBND 18/06/2021 Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Golf thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2648/QĐ-UBND 16/06/2021 Về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường đê Đá. Địa điểm: xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2645/QĐ-UBND 16/06/2021 Về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội và hoạt động của Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2644/QĐ-UBND 16/06/2021 Về việc thành lập Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2639/QĐ-UBND 16/06/2021 Về việc khen thưởng thành tích trong phòng thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực

Tổng số : 3308 văn bản / 662 trang

Trang :