Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
9183/QĐ/TU 18/08/2020 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
202/KH/TU 18/08/2020 Kế hoạch hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020
Còn hiệu lực
9182/QĐ/TU 18/08/2020 Về việc thành lập Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
9174/QĐ/TU 17/08/2020 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ III - năm 2020
Còn hiệu lực
2812/TB/BCSĐ-TU 17/08/2020 Thông báo kết luận Hội nghị Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Công Thương
Còn hiệu lực

Tổng số : 94 văn bản / 19 trang

Trang :