Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2380/QĐ-UBND 28/05/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
Còn hiệu lực
2308/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Chính quyền địa phương; Công chức, viên chức; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp; Tổ chức phi chính phủ; Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2341/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc thành lập khu cách ly tập trung, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường Đại học Thủy lợi
Còn hiệu lực
2340/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc thành lập khu cách ly tập trung, phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường trung học cơ sở Bình Minh
Còn hiệu lực
2339/QĐ-UBND 26/05/2021 Về việc thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3308 văn bản / 662 trang

Trang :