Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
09/CT-UBND 27/06/2022 Về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
08/CT-UBND 27/04/2022 Về việc tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2022 - 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
07/CT-UBND 07/04/2022 Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
Còn hiệu lực
06/CT-UBND 25/03/2022 Về việc thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31
Còn hiệu lực
05/CT-UBND 14/02/2022 Về việc tăng cường công tác quản lý phát triển nuôi trồng thuỷ sản, bảo vệ nguồn lợi và phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực

Tổng số : 154 văn bản / 31 trang

Trang :