Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2302/QĐ-UBND 01/07/2022 Về việc thành lập Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội trên cơ sở tố chức lại Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội
Còn hiệu lực
183/KH-UBND 30/06/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2022
Còn hiệu lực
176/KH-UBND 28/06/2022 Tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có công tiêu biểu, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công và làm tốt công tác "Đền ơn, đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Còn hiệu lực
179/KH-UBND 28/06/2022 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
178/KH-UBND 28/06/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 2614 văn bản / 523 trang

Trang :