Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2306/QĐ-UBND 04/07/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
Còn hiệu lực
2302/QĐ-UBND 01/07/2022 Về việc thành lập Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội trên cơ sở tố chức lại Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội
Còn hiệu lực
185/KH-UBND 01/07/2022 Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, Giáo dục pháp luật
Còn hiệu lực
183/KH-UBND 30/06/2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2022
Còn hiệu lực
180/KH-UBND 29/06/2022 Kế hoạch triển khai Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2022
Còn hiệu lực

Tổng số : 7076 văn bản / 1416 trang

Trang :