Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
15/CT-UBND 30/10/2019 Về việc thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
14/CT-UBND 18/10/2019 Chỉ thị về việc triển khai Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 25/8/2018 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng
Còn hiệu lực
13/CT-UBND 10/09/2019 Chỉ thị về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
12/CT-UBND 25/07/2019 Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020
Còn hiệu lực
11/CT-UBND 03/07/2019 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các kho hàng hóa, xưởng sản xuất trong khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 123 văn bản / 25 trang

Trang :