Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
180/KH-UBND 29/06/2022 Kế hoạch triển khai Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2022
Còn hiệu lực
2208/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết hai bên trục đường Cầu Chui - Đông Trù, tỷ lệ 1/500 tại ô đất TH-1. Địa điểm: phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2209/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, tỷ lệ 1/500 tại ô đất B7/THCS2. Địa điểm: phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2210/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, tỷ lệ 1/500 tại ô đất B5/TH2. Địa điểm: phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2115/QĐ-UBND 21/06/2022 Về việc ủy quyền tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng Khu vực phía Đông Làng Văn hóa du lịch các Dân tộc Việt Nam, tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: Tại các xã Sơn Đông và xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 1431 văn bản / 287 trang

Trang :