Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1722/QĐ-UBND 13/04/2021 Về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (đợt 3) năm 2020
Còn hiệu lực
1048/UBND-KT 12/04/2021 Về việc tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ động thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
99/KH-UBND 12/04/2021 Kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
1679/QĐ-UBND 12/04/2021 Về việc phê duyệt danh mục các công trình thủy lợi phân cấp quản lý theo quy định tại Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1676/QĐ-UBND 09/04/2021 Về việc phê duyệt "Quy định thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng trong năm, các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội"
Còn hiệu lực

Tổng số : 1425 văn bản / 285 trang

Trang :