Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2197/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định xét công nhận danh hiệu "Làng nghề, Nghề truyền thống và Làng nghề truyền thống" Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
2164/QĐ-UBND 17/05/2021 Về việc điều chỉnh Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND Thành phố về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2135/QĐ-UBND 13/05/2021 Về việc thành lập Chốt kiểm dịch động vật liên ngành tại KM 213+100 Quốc lộ 1A, thôn Bài Lễ, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên
Còn hiệu lực
2120/QĐ-UBND 12/05/2021 Về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Mở rộng mô hình ChildSight® - Chăm sóc tật khúc xạ học đường tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, giai đoạn 2020 - 2021" do tổ chức Helen Keller International tại Việt Nam tài trợ
Còn hiệu lực
2085/QĐ-UBND 11/05/2021 Về việc ban hành Kế hoạch Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực

Tổng số : 1435 văn bản / 287 trang

Trang :