Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2307/QĐ-UBND 25/05/2021 Về việc ban hành đơn giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2299/QĐ-UBND 25/05/2021 Về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở kè Nhạn Tái trên địa bàn xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh
Còn hiệu lực
128/KH-UBND 24/05/2021 Kế hoạch hội nhập quốc tế thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
2242/QĐ-UBND 20/05/2021 Về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
126/KH-UBND 20/05/2021 Kế hoạch hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể làng nghề trên địa bàn Thành phố năm 2021
Còn hiệu lực

Tổng số : 1429 văn bản / 286 trang

Trang :