Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
306/KH-UBND 27/12/2021 Kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực
309/KH-UBND 27/12/2021 Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025
Còn hiệu lực
5365/QĐ-UBND 27/12/2021 Về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại Nhà khách Ủy ban Thành phố phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; ủy quyền Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện một số việc của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
305/KH-UBND 27/12/2021 Kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực
304/KH-UBND 27/12/2021 Kế hoạch công tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực

Tổng số : 2460 văn bản / 492 trang

Trang :