Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
171/KH-UBND 22/07/2021 Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) và thúc đẩy giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực
172/KH-UBND 22/07/2021 Kế hoạch thực hiện đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn Thành phố, làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng không khí
Còn hiệu lực
3598/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh đề xuất Dự án Xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 Khu đô thị mới Cầu Giấy, thành phố Hà Nội theo hình thức hợp đồng BT
Còn hiệu lực
3601/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đông Anh
Còn hiệu lực
3599/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký kiệu CV1 Khu đô thị Cầu Giấy, thành phố Hà Nội theo hình thức hợp đồng BT
Còn hiệu lực

Tổng số : 1242 văn bản / 249 trang

Trang :