Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
3097/UBND-KGVX 16/09/2021 Về việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông triển khai cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ cho phủ sóng di động tại các khu vực chưa có sóng và nâng cao chất lượng đường truyền Internet trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
3084/UBND-KGVX 15/09/2021 Về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
33/SCHTP-TCT01 14/09/2021 Về việc rà soát, đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
9720/VP-KGVX 13/09/2021 Về việc đảm bảo an toàn trong công tác dạy và học trực tuyến
Còn hiệu lực
486/TB-TU 13/09/2021 Thông báo kết luận Thường trực Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực

Tổng số : 2308 văn bản / 462 trang

Trang :