Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
3755/QĐ-UBND 29/07/2021 Về việc khen thưởng thành tích thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2021
Còn hiệu lực
3754/QĐ-UBND 28/07/2021 Về việc ủy quyền Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật các dự án dược ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí cải tạo, sữa chữa Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng
Còn hiệu lực
3745/QĐ-UBND 28/07/2021 Về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2021
Còn hiệu lực
3716/QĐ-UBND 27/07/2021 Về việc khen thưởng thành tích đột xuất cho học sinh đạt giải tại các cuộc thi quốc tế năm 2021
Còn hiệu lực
3715/QĐ-UBND 27/07/2021 Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3366 văn bản / 674 trang

Trang :