Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
174/KH-UBND 27/07/2021 Kế hoạch phát triển hạ tầng Bưu chính - Viễn thông phục vụ Chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Còn hiệu lực
3716/QĐ-UBND 27/07/2021 Về việc khen thưởng thành tích đột xuất cho học sinh đạt giải tại các cuộc thi quốc tế năm 2021
Còn hiệu lực
3715/QĐ-UBND 27/07/2021 Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
3700/QĐ-UBND 26/07/2021 Về việc tổ chức lại Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Báo Màn ảnh Sân khấu vào Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao
Còn hiệu lực
3697/QĐ-UBND 24/07/2021 Về việc thành lập Sở chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 2208 văn bản / 442 trang

Trang :