Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
264/KH-UBND 25/11/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nộ
Còn hiệu lực
266/KH-UBND 25/11/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
265/KH-UBND 25/11/2021 Kế hoạch khuyến nông thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
4958/QĐ-UBND 23/11/2021 Về việc ban hành Kế hoạch nâng cao năng suất, chất lượng giống vật nuôi (bò thịt, bò sữa) và thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực
4932/QĐ-UBND 22/11/2021 Về việc thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực

Tổng số : 1601 văn bản / 321 trang

Trang :