Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
5376/QĐ-UBND 27/12/2021 Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
301/KH-UBND 24/12/2021 Kế hoạch phối hợp thực hiện về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
299/KH-UBND 24/12/2021 Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025
Còn hiệu lực
300/KH-UBND 24/12/2021 Kế hoạch thành lập, củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
303/KH-UBND 24/12/2021 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực

Tổng số : 1601 văn bản / 321 trang

Trang :