Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2302/UBND-KH&ĐT 20/07/2021 Về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện vốn đầu tư công năm 2021 và năm 2020 kéo dài
Còn hiệu lực
3593/QĐ-UBND 19/07/2021 Về việc đính chính Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND Thành phố về việc ban hành giá vé vận chuyển hành khách công cộng có trợ giá trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
3569/QĐ-UBND 16/07/2021 Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
168/KH-UBND 16/07/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội "Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu, giai đoạn 2021-2025"
Còn hiệu lực
165/KH-UBND 15/07/2021 Kế hoạch tổ chức Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực

Tổng số : 1462 văn bản / 293 trang

Trang :