Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
23/KH-UBND 19/01/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân số thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
22/KH-UBND 19/01/2022 Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giai đoạn 2021 - 2026
Còn hiệu lực
21/KH-UBND 17/01/2022 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022
Còn hiệu lực
19/KH-UBND 14/01/2022 Kế hoạch triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030
Còn hiệu lực
20/KH-UBND 14/01/2022 Kế hoạch phục hồi và phát triển ngành công nghiệp xây dựng tại thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 1412 văn bản / 283 trang

Trang :