Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
07/CT-UBND 28/04/2020 Chỉ thị về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Còn hiệu lực
06/CT-UBND 07/04/2020 Về việc tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố do tác động của dịch Covid-19
Còn hiệu lực
31/CT/TU 03/04/2020 Về thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô
Còn hiệu lực
05/CT-UBND 31/03/2020 Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Còn hiệu lực
04/CT-UBND 27/02/2020 Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
Còn hiệu lực

Tổng số : 129 văn bản / 26 trang

Trang :