Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
05/CT/TU 30/07/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Còn hiệu lực
428/TB/TU 27/07/2021 Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
416/TB/TU 21/07/2021 Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
405/TB/TU 12/07/2021 Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
1140/QĐ/TU 09/07/2021 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025"
Còn hiệu lực

Tổng số : 107 văn bản / 22 trang

Trang :