Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1746/QĐ-UBND 14/04/2021 Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong
Còn hiệu lực
103/KH-UBND 14/04/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1721/QĐ-UBND 13/04/2021 Về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đợt 3) năm 2020
Còn hiệu lực
1722/QĐ-UBND 13/04/2021 Về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (đợt 3) năm 2020
Còn hiệu lực
1729/QĐ-UBND 13/04/2021 Về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 5994 văn bản / 1199 trang

Trang :