Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
12/CTr/TU 10/12/2020 Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025
Còn hiệu lực
11/CTr/TU 04/12/2020 Chương trình Công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Còn hiệu lực
01/NQ/TU 03/12/2020 Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVII)
Còn hiệu lực
403/QĐ/TU 02/12/2020 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025
Còn hiệu lực
04/KH/TU 18/11/2020 Kế hoạch nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 95 văn bản / 19 trang

Trang :