Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
01/CTr/TU 17/03/2021 Chương trình số 01-Ctr/TU của Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực
158/TB/TU 11/03/2021 Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về việc dừng hoạt động Báo Cựu chiến binh Thủ đô
Còn hiệu lực
17/KH/TU 26/02/2021 Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Còn hiệu lực
125/TB/TU 02/02/2021 Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
586/QĐ/TU 15/12/2020 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Còn hiệu lực

Tổng số : 95 văn bản / 19 trang

Trang :