Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
949/QĐ/TU 20/04/2021 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 05 huyện thành quận của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
498/QĐ/TU 20/04/2021 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa
Còn hiệu lực
947/QĐ/TU 20/04/2021 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
07/CTr/TU 17/03/2021 Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025
Còn hiệu lực
08/CTr/TU 17/03/2021 Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực

Tổng số : 98 văn bản / 20 trang

Trang :