Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1505/UBND-NC 18/05/2021 Về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử
Còn hiệu lực
1477/UBND-KSTTHC 17/05/2021 Về việc thực hiện một số giải pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để phòng, chống dịch Covid-19
Còn hiệu lực
1487/UBND-KGVX 17/05/2021 Về việc rà soát người về từ các khu công nghiệp có người nhiễm SARS-CoV-2
Còn hiệu lực
1482/UBND-KGVX 17/05/2021 Về việc thực hiện nghiêm công tác cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
1444/UBND-KGVX 13/05/2021 Về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021
Còn hiệu lực

Tổng số : 1024 văn bản / 205 trang

Trang :