Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1986/QĐ-UBND 05/05/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
Còn hiệu lực
1985/QĐ-UBND 05/05/2021 Về việc bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội
Còn hiệu lực
1272/UBND-KT 29/04/2021 Về việc triển khai hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2021
Còn hiệu lực
1918/QĐ-UBND 28/04/2021 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
1871/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt, sụt kè Sơn Tây, kè Linh Chiểu trên địa bàn thị xã Sơn Tây và huyện Phúc Thọ
Còn hiệu lực

Tổng số : 1435 văn bản / 287 trang

Trang :