Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1821/QĐ-UBND 22/04/2021 Về việc phê duyệt lựa chọn kế hoạch nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung (đợt 1) năm 2021
Còn hiệu lực
1813/QĐ-UBND 20/04/2021 Về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Hoàn thành mục tiêu và duy trì kiểm soát dịch HIV/AIDS tại Hà Nội" do tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế (FHI 360) -Mỹ tài trợ
Còn hiệu lực
104/KH-UBND 15/04/2021 Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
102/KH-UBND 14/04/2021 Kế hoạch tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực Công Thương năm 2021
Còn hiệu lực
1721/QĐ-UBND 13/04/2021 Về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đợt 3) năm 2020
Còn hiệu lực

Tổng số : 1425 văn bản / 285 trang

Trang :