Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
136/CTr-UBND 02/07/2020 Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2020
Còn hiệu lực
15/CTr-UBND 17/01/2020 Chương trình công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
Còn hiệu lực
27/CTr/TU 15/01/2020 Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy
Còn hiệu lực
243/CTr-UBND 26/11/2019 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Còn hiệu lực
243/CTr-UBND 26/11/2019 Về việc thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Còn hiệu lực

Tổng số : 45 văn bản / 9 trang

Trang :