Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
12/CTr/TU 10/12/2020 Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025
Còn hiệu lực
11/CTr/TU 04/12/2020 Chương trình Công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Còn hiệu lực
217/CTr-UBND 11/11/2020 Chương trình hành động triển khai thực hiện Kế hoạch số 210-KH/TU ngày 8/10/2020 của Thành ủy, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
Còn hiệu lực
163/CTr-UBND-LĐLĐ 05/08/2020 Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân và Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, giai đoạn 2020 - 2025
Còn hiệu lực
144/CTr-UBND 15/07/2020 Chương trình hành động tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19
Còn hiệu lực

Tổng số : 45 văn bản / 9 trang

Trang :