Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
58/KH-UBND 14/02/2015 Kế hoạch thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015.
Còn hiệu lực
59/KH-UBND 14/02/2015 Kế hoạch triển khai Chương trình số 80/CTr-UBND về "Phát triển các ngành dịch vụ trình độ, chất lượng cao giai đoạn 2011-2015" năm 2015.
Còn hiệu lực
60/KH-UBND 14/02/2015 Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2015.
Còn hiệu lực
57/KH-BCĐ 13/02/2015 Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
55/KH-UBND 12/02/2015 Kế hoạch thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2015 của Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 1229 văn bản / 246 trang

Trang :