Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
3658/QĐ-UBND 15/07/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
3661/QĐ-UBND 15/07/2024 Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị S5 tại một phần ô quy hoạch ký hiệu A2, phục vụ xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Trì
Còn hiệu lực
3648/QĐ-UBND 12/07/2024 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
3617/QĐ-UBND 11/07/2024 Về việc đổi tên Trung tâm Đào tạo, Tư vấn Công nghệ thông tin và truyền thông thành Trung tâm Chuyển đổi số và Đào tạo thông tin truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
3618/QĐ-UBND 11/07/2024 Về việc giải thể Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội để thành lập phòng Quản lý môi trường và phòng Kiểm soát ô nhiễm môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 10219 văn bản / 2044 trang

Trang :