Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1869/QĐ-UBND 23/04/2021 Về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021- 2025
Còn hiệu lực
949/QĐ/TU 20/04/2021 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 05 huyện thành quận của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
498/QĐ/TU 20/04/2021 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di sản Hoàng Thành Thăng Long và Khu di tích Cổ Loa
Còn hiệu lực
947/QĐ/TU 20/04/2021 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
05/KH-HĐTĐKT 20/04/2021 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực

Tổng số : 1417 văn bản / 284 trang

Trang :