Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1392/UBND-KSTTHC 10/05/2021 Về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành
Còn hiệu lực
1398/UBND-NC 10/05/2021 Về việc tăng cường công tác PCCC&CNCH đối với nhà cao tầng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2028/QĐ-UBND 06/05/2021 Về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học, khuyến tài Phạm Trọng Long
Còn hiệu lực
2001/QĐ-UBND 05/05/2021 Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Sở và cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1980/QĐ-UBND 04/05/2021 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020
Còn hiệu lực

Tổng số : 1422 văn bản / 285 trang

Trang :