Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
09/CĐ-UBND 19/05/2021 Về việc tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
2224/QĐ-UBND 18/05/2021 Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nội
Còn hiệu lực
2213/QĐ-UBND 18/05/2021 Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Người mù quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
1505/UBND-NC 18/05/2021 Về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử
Còn hiệu lực
1477/UBND-KSTTHC 17/05/2021 Về việc thực hiện một số giải pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để phòng, chống dịch Covid-19
Còn hiệu lực

Tổng số : 1423 văn bản / 285 trang

Trang :