Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
666/QĐ-UBND 06/02/2015 Về việc khen thưởng đột xuất thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
676/QĐ-UBND 06/02/2015 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Thanh Oai.
Còn hiệu lực
638/QĐ-UBND 05/02/2015 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
646/QĐ-UBND 05/02/2015 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu cho người đi bộ qua đường khu vực ngõ 108 đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ.
Còn hiệu lực
649/QĐ-UBND 05/02/2015 Về việc giao nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em cho Cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 3299 văn bản / 660 trang

Trang :