Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2434/UBND-KT 29/07/2021 Về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội
Còn hiệu lực
2438/UBND-KT 29/07/2021 Về việc siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
2431/UBND-ĐT 29/07/2021 Về việc công bố phương án tổ chức giao thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19
Còn hiệu lực
2439/UBND-ĐT 29/07/2021 Về việc thực hiện chỉ đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản số 5187/VPCP-CN ngày 29/7/2021
Còn hiệu lực
8015/VP-ĐT 29/07/2021 Về việc hoạt động của xe taxi trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố
Còn hiệu lực

Tổng số : 1081 văn bản / 217 trang

Trang :