Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
3698/QĐ-UBND 26/07/2021 Về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2377/UBND-KT 26/07/2021 Về việc đảm bảo lưu thông, tổ chức cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
2352/UBND-KT 23/07/2021 Về việc đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
3367/QĐ-UBND 22/07/2021 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
Còn hiệu lực
2302/UBND-KH&ĐT 20/07/2021 Về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện vốn đầu tư công năm 2021 và năm 2020 kéo dài
Còn hiệu lực

Tổng số : 1466 văn bản / 294 trang

Trang :