Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2306/QĐ-UBND 04/07/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
Còn hiệu lực
2302/QĐ-UBND 01/07/2022 Về việc thành lập Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội trên cơ sở tố chức lại Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội
Còn hiệu lực
2213/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm
Còn hiệu lực
2208/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết hai bên trục đường Cầu Chui - Đông Trù, tỷ lệ 1/500 tại ô đất TH-1. Địa điểm: phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
2209/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội, tỷ lệ 1/500 tại ô đất B7/THCS2. Địa điểm: phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 3882 văn bản / 777 trang

Trang :