Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
2306/QĐ-UBND 04/07/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
Còn hiệu lực
185/KH-UBND 01/07/2022 Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, Giáo dục pháp luật
Còn hiệu lực
181/KH-UBND 29/06/2022 Kế hoạch khắc phục, cải thiện nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
2213/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm
Còn hiệu lực
2180/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động Khoa học và Công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 1773 văn bản / 355 trang

Trang :