Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
79/KH/TU 26/05/2022 Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Còn hiệu lực
2835/QĐ/TU 13/05/2022 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Còn hiệu lực
74/KH/TU 06/05/2022 Kế hoạch hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
73/KH/TU 28/04/2022 Kế hoạch hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
Còn hiệu lực
739/TB/TU 20/04/2022 Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 140 văn bản / 28 trang

Trang :