Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
18/CT-UBND 24/12/2020 Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
02/CT/TU 17/12/2020 Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức Tết năm 2021
Còn hiệu lực
17/CT-UBND 26/11/2020 Về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021
Còn hiệu lực
01/CT/TU 12/11/2020 Chỉ thị về đẩy mạnh công tác chuẩn bị đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Thủ đô Hà Nội
Còn hiệu lực
16/CT-UBND 19/10/2020 Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 153 văn bản / 31 trang

Trang :