Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
04/CT-UBND 09/02/2021 Về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
03/CT-UBND 03/02/2021 Chỉ thị về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Còn hiệu lực
02/CT-UBND 26/01/2021 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý phát triển nuôi trồng thủy sản, bảo vệ nguồn lợi và phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực
01/CT-UBND 19/01/2021 Chỉ thị về việc thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội hóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016 tại thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
19/CT-UBND 29/12/2020 Chỉ thị về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 153 văn bản / 31 trang

Trang :