Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
09/CT-UBND 05/04/2021 Chị thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021
Còn hiệu lực
07/CT-UBND 30/03/2021 Về công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
08/CT-UBND 30/03/2021 Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cấp Căn cước công dân gắn chíp trên địa bàn Thành phố
Còn hiệu lực
06/CT-UBND 24/02/2021 Về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
05/CT-UBND 23/02/2021 Về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
Còn hiệu lực

Tổng số : 153 văn bản / 31 trang

Trang :