Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
14/CT-UBND 02/06/2021 Chỉ thị về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021
Còn hiệu lực
13/CT-UBND 12/05/2021 Về việc tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
12/CT-UBND 11/05/2021 Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội
Còn hiệu lực
11/CT-UBND 05/05/2021 Chỉ thị về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Còn hiệu lực
10/CT-UBND 23/04/2021 Chỉ thị về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH đối với loại hình cơ sở nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 153 văn bản / 31 trang

Trang :